Barne- og likestillingsdepartementet

Statssekretærer 1972 -

Den politiske stillingen som statssekretær i departementene vokste fram fra 1947. Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd, mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor.

Forbruker- og administrasjonsdepartementet/ Familie- og forbrukerdepartementet/Barne- og familiedepartementet/
Barne- og likestillingsdepartementet/
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 

8. mai 1972 -

Forbruker- og administrasjonsdepartementet ( - 31. desember 1989)
1972          : Ulf Sand
1972-1973: Viking Mestad
1973-1976: Ulf Sand
1976-1977: Ulf Sand
1978-1979: Øistein Gulbrandsen
1979-1981: Per Halvdan Brannsten
1981          : Per Halvdan Brannsten
1981-1984: Halvor Stenstadvold
1984-1986: Erling Eide
1986          : Eirik O.H. Moen
1986-1989: Stein Reegård
1989-         : Idar Magne Holme (familie- og forbrukersaker) 
1989          : Geir Aarseth (administrasjonssaker)

Familie- og forbrukerdepartementet (1. januar 1990-31. desember 1990)
        -1990: Idar Magne Holme
1990-        : Ann-Rigmor Lauritsen

Barne- og familiedepartementet (1. januar 1991 - 31. desember 2005)
         -1991: Ann-Rigmor Lauritsen
1992-1994: Stig Fossum
1994-1996: Ingunn Yssen
1996-1997: Ingunn Yssen
1997-1999: Odd Anders With
1999-2000: Torunn Laupsa
2000-2001: Solveig Solbakken
2001-2003: Odd Anders With
2003-2005: Hans Olav Syversen
2005-         : Kjell Erik Øie 
2005-         : Krishna Chudasama

Barne- og likestillingsdepartementet (1. januar 2006 - 31. desember 2009) 
         -2006: Krishna Chudasama
         -2007: Kjell Erik Øie 
2007-2008: Kjell Erik Øie
2008          : Kjell Erik Øie
2008-2009: Kjell Erik Øie 
2009          : Lotte Grepp Knutsen
2009-         : Henriette Westhrin

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (1. januar 2010 - 31. mars 2016)
2010-2012: Kirsti Bergstø
         -2012: Henriette Westhrin
2012           : Henriette Westhrin
2012           : Roger Sandum
2012           : Henriette Westhrin
2012-2013: Ahmad Ghanizadeh
2012-2013: Kjetil Andreas Ostling
2013-2014: Maria Hoff Aanes
2014-        : Kai-Morten Terning
2015-2016: Ida Krag
2015-2016: Jøran Kallmyr (integreringssaker)
2015-2016: Marit Berger Røsland (integreringssaker)
2015-2016: Hanne Caroline Simonsen Iversen
                    (integreringssaker)
2016         : Vidar Brein-Karlsen (integreringssaker)

Barne- og likestillingsdepartementet (1. april 2016 - )
        -        : Kai-Morten Terning