Barne- og likestillingsdepartementet

Statsråd 1956 -

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

Familie- og forbrukerdepartementet/Forbruker- og administrasjonsdepartementet/ Familie- og forbrukerdepartementet/Barne- og familiedepartementet/Barne- og likestillingsdepartementet/Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet/
Barne- og likestillingsdepartementet 

 

21. desember 1956 -

Familie- og forbrukerdepartementet (21. desember 1956 - 7. mai 1972)
1956-1963: Aase Bjerkholt
1963          : Karen Grønn-Hagen
1963-1965: Aase Bjerkholt
1965-1971: Elsa Skjerven
1971-         : Inger Louise Valle

Forbruker- og administrasjonsdepartementet
(8. mai 1972 - 31. desember 1989)
         -1972: Inger Louise Valle
1972-1973: Eva Kolstad
1973-1976: Odd Sagør
1976-1978: Annemarie Lorentzen
1978-1979: Kirsten Myklevoll
1979-1981: Sissel Rønbeck
1981          : Sissel Rønbeck
1981-1986: Astrid Gjertsen
1986-1988: Anne-Lise Bakken
1988-1989: Einfrid Halvorsen
1989          : Oddrunn Pettersen
1989-         : Solveig Sollie
1989          : Kristin Clemet (administrasjonssaker)

Familie- og forbrukerdepartementet
(1. januar 1990 - 31. desember 1990)
         -1990: Solveig Sollie
1990-         : Matz Sandmann

Barne- og familiedepartementet (1. januar 1991 - 31. desember 2005)
         -1991: Matz Sandmann
1991-         : Grete Berget
1993-1994: Kari Nordheim-Larsen 
         -1996: Grete Berget
1996-1997: Sylvia Brustad
1997-2000: Valgerd Svarstad Haugland
2000-2001: Karita Bekkemellem Orheim
2001-2005: Laila Dåvøy
2005-         : Karita Bekkemellem

Barne- og likestillingsdepartementet
(1. januar 2006 - 31. desember 2009) 
         -2007:  Karita Bekkemellem
2007-2008:  Manuela Ramin-Osmundsen
2008           : Trond Giske
2008-2009: Anniken Huitfeldt
2009-         : Audun Lysbakken

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (1. januar 2010 - 31. mars 2016)
2010-2011: Tora Aasland
         -2012: Audun Lysbakken
2012           : Kristin Halvorsen
2012-2013: Inga Marte Thorkildsen
2013-        : Solveig Horne
2015-2016: Sylvi Listhaug (integreringssaker)

Barne- og likestillingsdepartementet
(1. april 2016 - )
        -        : Solveig Horne