Fiskeri- og kystdepartementet

Statssekretær 1954 - 2013

Den politiske stillingen som statssekretær i departementene vokste fram fra 1947. Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd, mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor.

Fiskeridepartementet/
Fiskeri- og kystdepartementet

 

8. februar 1954 - 31. desember 2013

Fiskeridepartementet (- 1. oktober 2004)
1954-1955: Olaf Grønaas
1955-1960: Olaf Grønaas
1960-1962: Finn Wilhelm Bryhni
1964-1965: Trygve Hoem
1966-1968: Ottar Fjærvoll
1968-1971: Knut Vartdal
1971-1972: Sven Olsen
1972          : Herlof Gjerde
1972-1973: Knut Vartdal
1973          : Odd Steinsbø
1973-1976: Birger Larsen
1976-1978: Birger Larsen
1978-1979: Roald Vaage
1980-1981: Ivan Kristoffersen
1981          : Ivan Kristoffersen
1981-1984: Leiv Grønnevet
1984-1985: Svein Munkejord
1985-1986: Sigurd Larsen
1989-1990: Arne Eidsmo
1990-1992: Per Alf Andersen
1992-1994: Ottar Kaldhol
1994-1996: Otto Gregussen
1996          : Jan Petter Rasmussen
1996-1997: Asbjørn Rasch jr.
1997-2000: Johannes Martin Nakken
2000-2001: Ellen Bergli
2001-2002: Solveig Strand
2002-2003: Thorhild Widvey
2003-         : Janne Johnsen

Fiskeri- og kystdepartementet (1. oktober 2004 - 31. desember 2013)
          -2005: Janne Johnsen
2005-          : Vidar Ulriksen
2006-2007: Kari-Anne Opsal
         -2009: Vidar Ulriksen
2009           : Vidar Ulriksen
2009-2011: Vidar Ulriksen
2011           : Hans Kristian Amundsen
2011-2013: Kristine Gramstad
2013           : Hugo Bjørnstad
2013           : Amund Drønen Ringdal
2013           : Eirik Lae Solberg (forsknings, styrings- og administrasjonssaker)
2013           : Dilek Ayhan (forsknings-, styrings- og administrasjonssaker)
2013           : Bård Hoksrud (kystsaker)
2013           : Jon Georg Dale (kystsaker)
2013           : John-Ragnar Aarset (kystsaker)

Til toppen