Fiskeri- og kystdepartementet

Statsråd 1946 - 2013

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

Fiskeridepartementet/
Fiskeri- og kystdepartementet

 

1. juli 1946 - 31. desember 2013

Fiskeridepartementet (1. juli 1946 - 1. oktober 2004)
1946-1951: Reidar Carlsen
1951-1955: Peder Holt
1955-1963: Nils Lysø
1963          : Onar Onarheim
1963-1965: Magnus Andersen
1965-          : Oddmund Myklebust
1968           : Einar Moxnes  
          -1968: Oddmund Myklebust
1968-1971: Einar Moxnes
1971-1972: Knut Hoem
1972           : Magnus Andersen
1972-1973: Trygve Olsen
1973-1976: Eivind Bolle
1976-1981: Eivind Bolle
1981           : Eivind Bolle
1981-1985: Thor Listau
1985-1986: Eivind Reiten
1986-1989: Bjarne Mørk-Eidem
1989           : Gunhild Øyangen
1989-1990: Svein Munkejord
1990-1992: Oddrunn Pettersen
1992-1996: Jan Henry T. Olsen
1996-1997: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
1997-2000: Peter Angelsen
2000-2001: Otto Gregussen
2001-          : Svein Ludvigsen


Fiskeri- og kystdepartementet
(1. oktober 2004 - 31. desember 2013)
          -2005: Svein Ludvigsen
2005-          : Helga Pedersen
2006-2007: Dag Terje Andersen
       -2009: Helga Pedersen
2009           : Sylvia Brustad
2009-2013: Lisbeth Berg-Hansen
2013           : Elisabeth Aspaker
2013           : Ketil Solvik-Olsen (kystsaker)
2013           : Monica Mæland (forsknings-, styrings- og administrasjonssaker)