Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Statssekretær 1990 - 2013

Den politiske stillingen som statssekretær i departementene vokste fram fra 1947. Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd, mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet/Administrasjonsdepartementet/ Planleggings- og samordningsdepartementet/Arbeids- og administrasjons-departementet/Moderniseringsdepartementet/Fornyings- og administrasjonsdepartementet/
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 

1. januar 1990 - 31. desember 2013

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
(1. januar 1990 - 31. desember 1992)
1990          : Geir Aarseth
1990-1992: Harald Rensvik
1992-         : Einar Evensen

Administrasjonsdepartementet (1. januar 1993 - 31. desember 1996)
         -1993: Einar Evensen
1993-1996: Anne-Lise Hilmen
1996          : Haktor Helland
1996-         : Arve Bakke

Planleggings- og samordningsdepartementet
(1. januar 1997 - 31. desember 1997)
         -1997: Arve Bakke
1997-         : Kjell Alvheim

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
(1. januar 1998 - 1. oktober 2004)
         -1999: Kjell Alvheim
1999          : Helge Eide
1999-2000: Jostein Solberg
2000-2001: Reidun Wallevik
2000-2001: Marianne Seip Haugsnes
2001-2004: Lars Arne Ryssdal
2001-2003: Christine Benedichte Meyer
2002-2004: Osmund Kaldheim
2004          : Eirik Lae Solberg
2004          : Eldbjørg Torsøe
2004-         : Eirik Lae Solberg

Moderniseringsdepartementet (1. oktober 2004 - 31. desember 2005)
         -2005: Eirik Lae Solberg
2005-         : Wenche Lyngholm

Fornyings- og administrasjonsdepartementet
(1. januar 2006 - 31. desember 2009)
         -2009: Wenche Lyngholm
2009-         : Raimo Valle
2009-         : Inger-Anne Ravlum

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
(1. januar 2010 - 31. desember 2013)
          -2012: Raimo Valle
          -2011: Inger-Anne Ravlum
2011-2013: Tone Toften
2011           : Jon Reidar Øyan
2012-2013: Ragnhild Vassvik Kalstad, fra 15. mai 2013 Ragnhild Vassvik
2013           : Paul Chaffey
2013           : Jardar Jensen
2013           : Per-Willy T. Amundsen
2013           : Anders Bals
2013           : Kristin Holm Jensen
2013           : Bård Hoksrud (bredbåndsaker)
2013           : Jon Georg Dale (bredbåndsaker)
2013           : John-Ragnar Aarset (bredbåndsaker) 
2013           : Knut Olav Åmås (kirkesaker)
2013           : Eirik Lae Solberg (konkurransesaker) 
2013           : Dilek Ayhan (konkurransesaker)