Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Statsråd 1990 - 2013

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet/ Administrasjonsdepartementet/Planleggings- og samordningsdepartementet/ Arbeids- og administrasjonsdepartementet/Moderniseringsdepartementet/
Fornyings- og administrasjonsdepartementet/
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 

 

1. januar 1990 -  31. desember 2013 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
(1. januar 1990 - 31. desember 1992)
1990          : Kristin Clemet
1990-1992: Tove Strand Gerhardsen
1992-         : Oddny Aleksandersen

Administrasjonsdepartementet (1. januar 1993 - 31. desember 1996)
         -1993: Oddny Aleksandersen
1993-1996: Nils Totland
1996          : Sylvia Brustad
1996          : Terje Rød-Larsen
1996-         : Bendik Rugaas

Planleggings- og samordningsdepartementet
(1. januar 1997 - 31. desember 1997)
         -1997: Bendik Rugaas
1997-         : Eldbjørg Løwer

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
(1. januar 1998 - 1. oktober 2004)
         -1999: Eldbjørg Løwer
1999-2000: Laila Dåvøy
2000-2001: Jørgen Kosmo
2001          : Sylvia Brustad
2001-2004: Victor D. Norman
2004          : Morten Meyer 
2004-         : Morten Meyer (administrasjonssaker)
2004          : Dagfinn Høybråten (arbeidssaker)

Moderniseringsdepartementet (1. oktober 2004 - 31. desember 2005)
         -2005: Morten Meyer
2005-         : Heidi Grande Røys

Fornyings- og administrasjonsdepartementet
(1. januar 2006 - 31. desember 2009)
       -2009: Heidi Grande Røys
2009-         : Rigmor Aasrud

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
(1. januar 2010 - 31. desember 2013)
         -2013: Rigmor Aasrud
2013          : Jan Tore Sanner
2013          : Ketil Solvik-Olsen (bredbåndssaker)
2013          : Thorhild Widvey (kirkesaker)
2013          : Monica Mæland (konkuransesaker)