Forsynings- og gjenreisningsdepartementet

Statsråd 1939 - 1950

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

Forsyningsdepartementet/
Forsynings- og gjenreisningsdepartementet

 

1. oktober 1939 - 30. juni 1950

Forsyningsdepartementet (1. oktober 1939 - 1. oktober 1942)
1939-         : Trygve Lie
1940          : Jens Bache-Wiig (Administrasjonsrådet i Oslo)
         -1940: Trygve  Lie
1940-1942: Arne Sunde


Forsynings- og gjenreisningsdepartementet
(1. oktober 1942 - 30. juni 1950)
1942-         : Anders Frihagen
1945          : Nikolai Andreas Schei (rådmann i Oslo)
1945          : Sverre Støstad (konstituert i Oslo)
         -1945: Anders Frihagen
1945          : Egil Offenberg
1945          : Hans Gabrielsen (Finnmarksaker) 
1945-1948: Oscar Torp
1945-1948: Peder Holt (Finnmarksaker) 
1948-1950: Nils Hønsvald