Forsiden

Handels- og skipsfartsdepartementet

Statssekretær 1969 - 1987

Den politiske stillingen som statssekretær i departementene vokste fram fra 1947. Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd, mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor.

17. november 1969 - 31. desember 1987

1969-1971: Kjell Hanssen
1971-1972: Erik Ribu
1972-1973: Kåre Gisvoll
1973          : Alf-Inge Jansen
1973-1974: Einar Magnussen
1974-1976: Thorvald Stoltenberg
1976-1979: Per Martin Ølberg
1979-1981: Per Martin Ølberg
1981          : Per Martin Ølberg
1981-1983: Mette Kongshem
1983-1986: Arne Synnes
1986-1987: Karin Stoltenberg