Handels- og skipsfartsdepartementet

Statsråd 1947 - 1987

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

Handelsdepartementet/
Handels- og skipsfartsdepartementet

 

6. desember 1947 - 31. desember 1987

Handelsdepartementet (6. desember 1947 - 31. desember 1954)
1947-1951: Erik Brofoss
1951-1954: Erik Brofoss
1954          : Oscar Torp
1954-         : Nils Langhelle


Handels- og skipsfartsdepartementet
(1. januar 1955 - 31. desember 1987)
         -1955: Nils Langhelle
1955-1962: Arne Skaug
1962-1963: Oscar Chr. Gundersen
1963          : Kåre Willoch
1963-1964: Erik Himle
1964-1965: Trygve Lie
1965-1970: Kåre Willoch
1970-1971: Otto Grieg Tidemand
1971-1872: Per Kleppe
1972-1973: Hallvard Eika
1973-1974: Jens Evensen
1974-1976: Einar Magnussen (konstituert)
1976-1979: Hallvard Bakke
1979-1981: Reiulf Steen
1981          : Kari Gjesteby
1981-1983: Arne Skauge
1983-1986: Asbjørn Haugstvedt
1986-1987: Kurt Mosbakk