Handelsdepartementet - Fiskerisaker

Konsultativ statsråd 1945 - 1946

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

5. november 1945 - 1. juli 1946

1945-1946: Reidar Carlsen