Handelsdepartementet - Utenrikssaker

Statsråd 1905

Som følge av Stortingets vedtak 7. juni 1905 om at unionen med Sverige var oppløst, ble det i regjeringsresolusjon samme dag besluttet at Handelsdepartementets utenriksavdeling fra 15. juni samme år skulle bestyres av statsminister Jørgen Løvland, siden 1. mars 1905 norsk statsminister i Stockholm. 1. desember 1905 ble Utenriksdepartementet formelt opprettet.

15. juni 1905 - 30. november 2005

1905          : Jørgen Løvland