Nærings- og fiskeridepartementet

Statsråd 1916 -

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

Handelsdepartementet/Industridepartementet/Næringsdepartementet /Nærings- og energidepartementet/Nærings- og handelsdepartementet/
Nærings- og fiskeridepartementet

 

1. oktober 1916 -  

Departementet for handel, sjøfart, industri, håndverk og fiskeri/
Handelsdepartementet
(1. oktober 1916 - 30. juni 1946)
1916-1919: Kristian Friis Petersen
1919-1920: Birger Stuevold-Hansen
1920-1921: Gerdt Henrik Meyer Bruun
1921-1922: Johan Ludwig Mowinckel
1922-1923: Lars Oftedal
1923-1924: Johan Henrik Rye Holmboe
1924-1926: Lars Olai Meling
1926-1928: Charles Robertson
1928          : Anton Ludvig Alvestad
1928-1931: Lars Oftedal
1931-1932: Per Larssen
1932-1933: Ivar Larsen Kirkeby-Garstad
1933-1935: Lars Olai Meling
1935-1939: Alfred Martin Madsen
1939          : Trygve Lie
1939-         : Anders Frihagen
1940          : Terje Wold 
1940          : Jens Bache-Wiig (Administrasjonsrådet i Oslo)
         -1942: Anders Frihagen
1940-1942: Terje Wold
1942          : Anders Frihagen
1942-1945: Olav Hindahl
1945          : Sven Nielsen
1945          : Per Preben Prebensen (rådmann i Oslo)
1945          : Sven Nielsen
1945          : Lars Evensen
1945-         : Lars Evensen
1945-1946: Reidar Carlsen (fiskerisaker)

Departementet for handel, sjøfart og industri/
Handelsdepartementet
(1. juli 1946 - 6. desember 1947)
       -         : Lars Evensen

Departementet for industri, håndverk og skipsfart/
Industridepartementet
(6. desember 1947 - 31. desember 1954)
       -         : Lars Evensen 
1951          : Arne Gulbrand Drogseth
       -1951: Lars Evensen
1951-         : Lars Evensen
1953          : Erik Brofoss
         -1953: Lars Evensen
1953-       : Nils Handal

Departementet for industri og håndverk/
Industridepartementet
(1. januar 1955 - 31. desember 1987)
         -1955: Nils Handal
1955-1959: Gustav Sjaastad
1959-1963: Kjell Holler
1963          : Trygve Lie
1963          : Kaare Meland
1963-1964: Trygve Lie
1964-1965: Karl Trasti
1965-1971: Sverre Walter Rostoft
1971-1972: Finn Lied
1972-1973: Ola Skjåk Bræk
1973-1976: Ingvald Ulveseth
1976-1978: Bjartmar Gjerde
1978-1979: Olav Haukvik
1979-1981: Lars Skytøen
1981          : Finn Kristensen
1981-1983: Jens-Halvard Bratz
1983-1985: Jan P. Syse
1985-1986: Petter Thomassen
1986-         : Finn Kristensen

Næringsdepartementet (1. januar 1988 - 31. desember 1992)
         -1989: Finn Kristensen
1989-1990: Petter Thomassen
1990-1992: Ole Knapp
1992-         : Finn Kristensen (konstituert)

Nærings- og energidepartementet (1. januar 1993 - 31. desember 1996)
         -1993: Finn Kristensen
1993-1996: Jens Stoltenberg
1996          : Grete Faremo (energisaker)
1996-         : Grete Knudsen (næringssaker)
1996          : Ranveig Frøiland (energisaker)

Nærings- og handelsdepartementet (1. januar 1997 - 31. desember 2013) 
         -1997: Grete Knudsen
1997-2000: Lars Sponheim
2000-2001: Grete Knudsen
2001-2004: Ansgar Gabrielsen
2004-2005: Børge Brende
2005-2006: Odd Eriksen
2006-2008: Dag Terje Andersen
2008-2009: Sylvia Brustad
2009-2013: Trond Giske
2013-          : Monica Mæland

Nærings- og fiskeridepartementet (1. januar 2014 - )
       -          : Monica Mæland (nærings- og handelssaker)
        -2015: Elisabeth Aspaker (fiskerisaker)
2015-        : Per Sandberg (fiskerisaker)