Nærings- og fiskeridepartementet

Statssekretærer 1947 -

Den politiske stillingen som statssekretær i departementene vokste fram fra 1947. Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd, mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor.

Handelsdepartementet/ Industridepartementet/Næringsdepartementet/
Nærings- og energidepartementet/Nærings- og handelsdepartementet/
Nærings- og fiskeridepartementet

 

11. juli 1947 -

Departementet for handel, sjøfart og industri/
Handelsdepartementet
(- 6. desember 1947)
1947-         : Arne Gulbrand Drogseth

Departementet for industri, håndverk og skipsfart/
Industridepartementet
(6. desember 1947 - 31. desember 1954)
       -1951: Arne Gulbrand Drogseth
1951          : Halvard Andreas Gjøsund Roald
1951-         : Halvard Andreas Gjøsund Roald

Departementet for industri og håndverk/
Industridepartementet
(1. januar 1955 - 31. desember 1987)
         -1955: Halvard Andreas Gjøsund Roald 
1955-1958: Odd Christian Gøthe
1963          : Torkild Wilhelm Schøyen
1963-1965: Reidar Melien
1965-1970: Sigmund Kjos
1970-1971: Sverre Kongshavn
1971-1972: Arve Johnsen
1972-1973: Carl Rogstad
1973-1976: Reidar Engell Olsen
1974-1975: Reidar Hirsti
1976-1978: Reidar Engell Olsen
1976-1977: Lars Uno Thulin
1978-1979: Reidar Engell Olsen
1979-1981: Trygve Tamburstuen
1981          : Trygve Tamburstuen
1981-1984: Arnulf Ingebrigtsen
1984-1986: Kjell Hanssen
1986-         : Per Ø. Grimstad
1986-1987: Kari Blegen

Næringsdepartementet (1. januar 1988 - 31. desember 1992)
         -1989: Per Ø. Grimstad
1989-1990: Diderik Schnitler
1989-1990: Odd Rikard Olsen
1990          : John G. Bernander
1990-1991: Stein Regård
1991-1992: Anne Breiby
1992-         : Anne Breiby

Nærings- og energidepartementet (1. januar 1993 - 31. desember 1996)
         -1995: Anne Breiby
1993-1995: Gunnar Myrvang
1995-1996: Odd Erik Hansgaard
1996          : Mary Kvidal
1996-         : Nils Amund Røhne (næringssaker)
1996-         : Inger Karin Nerheim (næringssaker)
1996          : Morten Wetland (energisaker)
1996          : Liv Undheim (energisaker)

Nærings- og handelsdepartementet (1. januar 1997 - 31. desember 2013)
         -1996: Nils Amund Røhne
         -1997: Inger Karin Nerheim
1997-2000: Harriet E. Berg
1997-1999: Odd Hellesnes
1999-2000: Hans Antonsen
2000-2001: Britt Schultz
2000-2001: Olav Soleng
2001          : Tore Onshuus Sandvik
2001-2004: Helle Hammer
2001-2004: Oluf Ulseth
2004-2005: Lars Jacob Hiim
2004-2005: Tone Skogen
2005-2005: Bjørn Johnny Skaar
2005-2006: Frode Berge
2005-2006: Karin Yrvin
2006-2007: Frode Berge
2007-2008: Rikke Lind
2007-2008: Øyvind Slåke
2008          : Annelene Svingen
2008-2009: Rikke Lind
2008-         : Øyvind Slåke
2008          : Annelene Svingen
2008          : Arvid Libak
        -2009: Øyvind Slåke
2009          : Fride Solbakken
2009-2012: Rikke Lind
2009-2013: Halvard Ingebrigtsen
2009-2011: Pål Julius Skogholt
2012-2013: Jeanette Iren Moen
2012            : Roger Ingebrigtsen
2012-2013: Kristin Maurstad
2013           : Trygve Svensson
2013-          : Eirik Lae Solberg
2013-          : Dilek Ayhan

Nærings- og fiskeridepartementet (1. januar 2014 - )
        -2014: Eirik Lae Solberg (nærings- og handelssaker)
        -        : Dilek Ayhan (nærings- og handelssaker)
        -2015: Amund Drønen Ringdal (fiskerisaker)
2014-        : Lars Jacob Hiim (nærings- og handelssaker)
2015-        : Ronny Berg (fiskerisaker)
2016-        : Roy Angelvik (fiskerisaker)