Utenriksdepartementet - Havrettssekretariatet

Statsråd 1974 - 1978

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

27. september 1974 - 31. desember 1978

1974-1976: Jens Evensen
1976-1978: Jens Evensen