Helse- og omsorgsdepartementet

Statssekretærer 2002 -

Den politiske stillingen som statssekretær i departementene vokste fram fra 1947. Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd, mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor.

Helsedepartementet/
Helse- og omsorgsdepartementet

 

1. januar 2002 - 

Helsedepartementet (1. januar 2002 - 1. oktober 2004)
2002-2004: Kristin Ravnanger
2004-         : Jan Otto Risebrobakken
2004-         : Elisabeth Aspaker

Helse- og omsorgsdepartementet (1. oktober 2004 - )
         -2005: Jan Otto Risebrobakken
         -2005: Elisabeth Aspaker
2005-2008: Rigmor Aasrud 
2005-2007: Wegard Harsvik
2006-2008: Arvid Libak
2007-2008: Kari Henriksen
2008-2009: Kari Henriksen
2008-2009: Rigmor Aasrud
2008-2009: Dagfinn Sundsbø
2008-2009: Ellen B. Pedersen
2009          : Ketil Lindseth
2009-2011: Tone Toften
2009-2010: Roger Ingebrigtsen
2009-2012: Ragnhild Mathisen
2010-2012: Robin Kåss
2011          : Tord Dale
2011-2012: Lotte Grepp Knutsen
2012          : Kjell Erik Øie
2012-2013: Robin Kåss
2012-2013: Kjell Erik Øie
2012-2013: Nina Tangnæs Grønvold
2013-         : Anne Grethe Erlandsen
2013-         : Lisbeth Normann
2013-2016: Cecilie Brein-Karlsen
2013-2016: Astrid Nøklebye Heiberg
2016-2017: Fredrik Wang Gierløff
2016         : Maria Bjerke
2017-        : Frode Gaasland Hestnes