Helse- og omsorgsdepartementet

Statsråd 2002 -

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

Helsedepartementet/
Helse- og omsorgsdepartementet

 

1. januar 2002 -

Helsedepartementet (1. januar 2002 - 1. oktober 2004)
2002-2004: Dagfinn Høybråten
2004-         : Ansgar Gabrielsen

Helse- og omsorgsdepartementet (1. oktober 2004 - )
         -2005: Ansgar Gabrielsen
2005-2008: Sylvia Brustad
2008-2009: Bjarne Håkon Hanssen
2009-2012: Anne-Grete Strøm-Erichsen
2012-2013: Jonas Gahr Støre
2013-         : Bent Høie