Arbeids- og sosialdepartementet

Statssekretærer 1947 -

Den politiske stillingen som statssekretær i departementene vokste fram fra 1947. Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd, mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor.

Sosialdepartementet/Sosial- og helsedepartementet/Sosialdepartementet/Arbeids- og sosialdepartementet/Arbeids- og inkluderingsdepartementet/Arbeidsdepartementet/
Arbeids- og sosialdepartementet

 

11. juli 1947 -

Sosialdepartementet ( - 7. november 1993)
1947-1948: Knut Getz Wold
1948-1951: Karl Johannes Øksnes
1951-1952: Karl Johannes Øksnes
1952-1955: Odd Galtung Eskeland
1961-1963: Bjørn Skau
1963 : Odd Steinar Holøs
1963-1965: Bjørn Skau
1965-1968: Kåre Kristiansen
1968-1971: Per Høybråten
1971-1972: Torbjørn Mork
1972-1973: Kjell Bjartveit
1972-1973: Robert Lillestølen
1973-1976: Kjell Knudsen
1976-1977: Kjell Knudsen
1978-1979: Per Nyhus
1979-1980: Berit Haldorsen
1980-1981: Helen Marie Bøsterud
1981          : Helen Marie Bøsterud
1981-1985: Astrid Nøklebye Heiberg
1985-1986: Harald H. Overvaag
1985-1986: Eli Kristiansen
1986          : Sverre Gaarden
1986-1987: Bjørn Martin Aasen
1987-1988: Emil Hans Hansen
1988-1989: Alf Einar Jakobsen
1989-1990: Geir Kjell Andersland
1990-1992: Bjørn Martin Aasen
1992-         : Ole Jacob Frich
1992-         : Ellen Strengehagen (helsesaker)

Sosial- og helsedepartementet (8. november 1993 - 31. desember 2001) 
         -1995: Ellen Strengehagen (helsesaker) 
         -1996: Ole Jacob Frich 
1995-1996: Kari Paulsrud (helsesaker)
1996-1997: Finn Grønseth
1996-1997: Kari Paulsrud (helsesaker)
1997-1999: Rita H. Roaldsen 
1997-2000: Idar Magne Holme (helsesaker)
1999-2000: Steinulf Tungesvik 
2000-2001: Tore agebakken Hagebakken 
2000-2001: Lars Erik Flatø (helsesaker)
2001-         : Osmund Kaldheim 
2001-         : Kristin Ravnanger (helsesaker)

Sosialdepartementet (1. januar 2002 - 1. oktober 2004)
         -2002: Osmund Kaldheim
2003-2004: Jan Otto Risebrobakken
2004-         : Kristin Ravnanger
2004-         : Helge Eide

Arbeids- og sosialdepartementet
(1. oktober 2004 - 31. desember 2005)
         -2005: Kristin Ravnanger
         -2005: Helge Eide
2005-       : Jan-Erik Støstad
2005-       : Libe S. Rieber-Mohn
2005-       : Laila Gustavsen
2005-       : Berit Oskal Eira

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
(1. januar 2006 - 31. desember 2009)
         -2008: Jan-Erik Støstad
         -2008: Libe S. Rieber-Mohn
         -2008: Laila Gustavsen
         -2007: Berit Oskal Eira
2007-2008: Raimo Valle
2008-2009: Jan-Erik Støstad
2008-2009: Libe S. Rieber-Mohn
2008-2009: Laila Gustavsen
2008-2009: Raimo Valle
2009          : Jan-Erik Støstad
2009          : Libe S. Rieber-Mohn
2009          : Raimo Valle
2009-         : Jan-Erik Støstad
2009-         : Gina Lund  

Arbeidsdepartementet (1. januar 2010 - 31. desember 2013 )
         -2012: Jan-Erik Støstad
         -2012: Gina Lund
2012          : Jan-Erik Støstad
2012-2013: Gina Lund
2012-2013: Norvald Mo
2013           : Cecilie Bjelland
2013-         : Kristian Dahlberg Hauge
2013-         : Torkil Åmland
2013-         : Thor Sættem

Arbeids- og sosialdepartementet (1. januar 2014 - )
         -2015: Kristian Dahlberg Hauge
         -2015: Torkil Åmland
         -2015: Thor Kleppen Sættem
2015-2016: Thor Kleppen Sættem
2015-2016: Kristian Dahlberg Hauge
2016-        : Christl Kvam
2016-        : Morten Bakke

Til toppen