Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråd 1846 -

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

Indredepartementet/Handelsdepartementet/ Sosialdepartementet/Sosial- og helsedepartementet/Sosialdepartementet/Arbeids- og sosialdepartementet/
Arbeids- og inkluderingsdepartementet/Arbeidsdepartementet/
Arbeids- og sosialdepartementet

 

1. januar 1846 -

Departementet for det indre/
Indredepartementet
(1. januar 1846 - 31. desember 1902)
1846-1848: Frederik Stang
1848-1849: Hans Christian Petersen
1849-1854: Frederik Stang
1854-1858: Christian Bretteville
1858-1859: August Christian Manthey
1859-1861: Christian Bretteville
1861          : Johan Christian Collett
1861-1862: August Christian Manthey
1862-1865: Christian Bretteville
1865-1866: August Christian Manthey
1866-1868: Christian Bretteville
1868-1869: Frederik Stang
1869-1871: Christian Bretteville
1871          : Henrik Laurentius Helliesen
1871-1872: Niels Petersen Vogt
1872-1873: Johan Collett Falsen
1873-1875: Niels Petersen Vogt
1875-1876: Christian Selmer
1876-1878: Niels Petersen Vogt
1878-1879: Christian Selmer
1879-1882: Niels Petersen Vogt
1882-1883: Christian Jensen
1883-1884: Niels Petersen Vogt
1884          : Niels Rye 
1884          : Thomas Cathinco Bang
1884-1885: Sofus Arctander
1885-1886: Jacob Stang
1886-1888: Sofus Arctander
1888          : Walter Scott Dahl
1888          : Peder Olrog Schjøtt
1888          : Oscar Jacobsen
1888          : Lars Knutson Liestøl
1888-1889: Georg August Thilesen
1889-1890: Johan Henrik Paasche Thorne
1890-1891: Ole Andreas Furu
1891-1893: Wollert Konow (Hedemarken)
1893-1894: Johan Henrik Paasche Thorne
1894-1895: Peter Birch-Reichenwald
1895-1897: Thomas von Westen Engelhart
1897-1898: Olaj Johan Olsen
1898-1899: Georg August Thilesen
1899-1900: Ole Qvam
1900-1902: Johannes Steen
1902-         : Otto Blehr

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri/
Handelsdepartementet
(1. januar 1903 - 1. desember 1905)
         -1903: Otto Blehr
1903-1904: Jacob Marius Schøning
1904-1905: Paul Benjamin Vogt
1905-         : Sofus Arctander 
1905          : Jørgen Løvland (utenriks- og handelssaker)

Departementet for handel, sjøfart og industri/
Handelsdepartementet
(1. desember 1905 - 30. juni 1913)
         -1908: Sofus Arctander
1908-1910: Lars Kristian Abrahamsen
1910          : Sofus Arctander
1910-1912: Bernhard Cornelius Brænne
1912-1913: Ambortius Olsen Lindvig
1913-         : Johan Castberg

Departementet for sosiale saker, handel, industri og fiskeri/
Sosialdepartementet
(1. juli 1913 - 30. september 1916)
         -1914: Johan Castberg
1914-1916: Kristian Friis Petersen

Departementet for sosiale saker/
Sosialdepartementet 
(1. oktober 1916 - 7. november 1993)
1916-1919: Lars Kristian Abrahamsen
1919-1920: Paal Olav Berg
1920-1921: Odd Sverressøn Klingenberg
1921-1922: Lars Oftedal
1922-1923: Rasmus Olai Mortensen
1923-1924: Odd Sverressøn Klingenberg
1924-1926: Lars Oftedal
1926-1928: Peter Andreas Amundsen Morell
1928          : Alfred Martin Madsen
1928-1931: Torjus Værland
1931-1933: Jakob Vik
1933          : Ole Nikolai Ingebrigtsen Strømme
1933-1935: Trygve Utheim
1935-1936: Kornelius Olai Person Bergsvik
1936-1939: Oscar Torp
1939-         : Sverre Støstad
1940          : Andreas Diesen (Administrasjonsrådet i Oslo)
1945          : Sverre Iversen (rådmann i Oslo)
         -1945: Sverre Støstad
1945          : Sven Oftedal
1945-1948: Sven Oftedal
1948-1951: Aaslaug Aasland
1951-1953: Aaslaug Aasland
1953-1955: Rakel Sewerin
1955          : Rakel Sewerin
1955-1961: Gudmund Harlem
1961-1962: Olav Bruvik
1962-1963: Aase Bjerkholt
1963          : Olav Gjærevoll
1963          : Kjell Bondevik
1963-1965: Olav Gjærevoll
1965-1971: Egil Aarvik
1971-1972: Odd Højdahl
1972-1973: Bergfrid Fjose
1973-1974: Sonja Ludvigsen
1974          : Tor Halvorsen
1974-1976: Tor Halvorsen
1976-1979: Ruth Ryste
1979-1981: Arne Nilsen
1981          : Arne Nilsen
1981-1986: Leif Arne Heløe
1986-1989: Tove Strand Gerhardsen
1989-1990: Wenche Frogn Sellæg
1990-1992: Tove Veierød
1992-         : Grete Knudsen
1992-         : Werner Christie (helsesaker) 

Sosial- og helsedepartementet
(8. november 1993 - 31. desember 2001) 
         -1994: Grete Knudsen 
         -1995: Werner Christie (helsesaker)
1994-1996: Hill-Marta Solberg
1995-1996: Gudmund Hernes (helsesaker)
1996-1997: Hill-Marta Solberg
1996-1997: Gudmund Hernes (helsesaker)
1997-2000: Magnhild Meltveit Kleppa
1997-2000: Dagfinn Høybråten (helsesaker)
2000-2001: Guri Ingebrigtsen
2000-2001: Tore Tønne (helsesaker)
2001-         : Ingjerd Schou
2001          : Dagfinn Høybråten (helsesaker)

Sosialdepartementet (1. januar 2002 - 1. oktober 2004)
         -2004: Ingjerd Schou
2004-         : Dagfinn Høybråten

Arbeids- og sosialdepartementet
(1. oktober 2004 - 31. desember 2005) 
        -2005: Dagfinn Høybråten
2005-        : Bjarne Håkon Hansen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
(1. januar 2006 - 31. desember 2009) 
         -2008: Bjarne Håkon Hanssen
2008-2009: Dag Terje Andersen
2009          : Bjarne Håkon Hanssen
2009          : Rigmor Aasrud
2009          : Knut Storberget (innvandringssaker)
2009          : Audun Lysbakken (inkluderingssaker) 
2009-         : Hanne Bjurstrøm

Arbeidsdepartementet (1. januar 2010 - 31. desember 2013)
2010-2011: Rigmor Aasrud
         -2012: Hanne Bjurstrøm
2012-2013: Anniken Huitfeldt
2013-         : Robert Eriksson

Arbeids- og sosialdepartementet (1. januar 2014 - )
         -2015: Robert Eriksson
2015-         : Anniken Hauglie