Industriforsyningsdepartementet

Statsråd 1917 - 1920

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

30. april 1917 - 30. april 1920

1917-1918: Torolf Prytz
1918          : Nils Ihlen
1918-1920: Haakon Hauan