Justis- og beredskapsdepartementet -  Innvandringssaker/Innvandrings- og integreringssaker

Statsråd 2015 -

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og statsrådene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

Justis- og beredskapsdepartementet/ Innvandringssaker
(16. desember 2015 - 31. mars 2016)

2015-        : Sylvi Listhaug

Justis- og beredskapsdepartementet/ Innvandrings- og integreringssaker (1. april 2016 - )

       -        : Sylvi Listhaug
2017        : Per Sandberg