Kirke- og undervisningsdepartementet - Kirkesaker

Konsultativ statsråd 1945

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

25. juni 1945 - 5. november 1945

1945        : Conrad Bonnevie-Svendsen