Kirke- og undervisningsdepartementet - Kultursaker

Statsråd 1981

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

14. oktober 1981 - 31. desember 1981

1981        : Lars Roar Langslet