Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet - Kirkesaker

Statsråd 2001

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814.

Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

19. oktober 2001 - 31. desember 2001 

2001        : Valgerd Svarstad Haugland