Kommunal- og arbeidsdepartementet - Arbeidssaker

Statsråd 1997

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

17. oktober 1997 - 31. desember 1997

1997          : Eldbjørg Løwer