Kommunal- og arbeidsdepartementet - Arbeidssaker

Statsråd 1989

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

2. november 1989 - 31. desember 1989

1989        :  Kristin Clemet