Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsråd 1948 -

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

Kommunal- og arbeidsdepartementet/ Kommunaldepartementet/
Kommunal- og arbeidsdepartementet/Kommunal- og regionaldepartementet/
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

20. desember 1948 -

Kommunal- og arbeidsdepartementet
(20. desember 1948 - 31. desember 1989)
1948-1951: Johan Olsen
1951-1955: Johan Olsen
1955-1958: Johan Olsen
1958-1963: Andreas Cappelen
1963          : Oskar Skogly
1963          : Bjarne Lyngstad
1963-1965: Jens Haugland
1965-1970: Helge Seip
1970-1971: Helge Rognlien
1971-1972: Odvar Nordli
1972-1973: Johan Skipnes
1973-1976: Leif Aune
1976-1978: Leif Aune
1978-1979: Arne Nilsen
1979-1980: Inger Louise Valle
1980-1981: Harriet Andreassen
1981          : Harriet Andreassen
1981-1986: Arne Rettedal
1986-1987: Leif Haraldseth
1987-1988: William Engseth
1988-1989: Kjell Borgen
1989-         : Johan J. Jakobsen (kommunalsaker)
1989          : Kristin Clemet (arbeidssaker)

Kommunaldepartementet (1. januar 1990 - 31. desember 1992)
         -1990: Johan J. Jakobsen
1990-1992: Kjell Borgen
1992-         : Gunnar Berge

Kommunal- og arbeidsdepartementet
(1. januar 1993 - 31. desember 1997) 
         -1996: Gunnar Berge
1996-1997: Kjell Opseth
1997-         : Ragnhild Queseth Haarstad (kommunalsaker)
1997          : Eldbjørg Løwer (arbeidssaker)

Kommunal- og regionaldepartementet (1. januar 1998 - 31. desember 2013)
         -1999: Ragnhild Queseth Haarstad
1999-2000: Odd Roger Enoksen
2000-2001: Sylvia Brustad
2001-2005: Erna Solberg
2004           : Dagfinn Høybråten (arbeidssaker) 
2005-2007: Åslaug Haga
2005           : Bjarne Håkon Hanssen (integrerings-, innvandrings-, same- og 
                     minoritetssaker)
2007-2009: Magnhild Meltveit Kleppa
2009-2013: Liv Signe Navarsete
2013-          : Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (1. januar 2014 - )
       -          : Jan Tore Sanner