Kultur- og kirkedepartementet - Kirkesaker

Statsråd 1990

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

3. november 1990 - 31. desember 1990

1990        : Gudmund Hernes