Kulturdepartementet

Statsråd 1982 -

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

Kultur- og vitenskapsdepartementet/Kirke- og kulturdepartementet/ Kulturdepartementet/Kultur- og kirkedepartementet
Kulturdepartementet

 

1. januar 1982 -

Kultur- og vitenskapsdepartementet (1. januar 1982 - 31. desember 1989)
1982-1986: Lars Roar Langslet
1986-1989: Hallvard Bakke
1989-         : Eleonore Bjartveit

Kirke- og kulturdepartementet (1. januar 1990 - 31. desember 1990) 
        - 1990: Eleonore Bjartveit
1990-          : Åse Kleveland
1990           : Gudmund Hernes (kirkesaker)


Kulturdepartementet
(1. januar 1991 - 31. desember 2001)
         -1996: Åse Kleveland
1996-1997: Turid Birkeland
1997-1999: Anne Enger Lahnstein
1999-2000: Åslaug Haga
200-2001: Ellen Horn
2001-         : Valgerd Svarstad Haugland

Kultur- og kirkedepartementet (1. januar 2002 - 31. desember 2009)
       -2005: Valgerd Svarstad Haugland
2005-2009: Trond Giske
2009-         : Anniken Huitfeldt
2009          : Rigmor Aasrud (kirkesaker)

Kulturdepartementet (1. januar 2010 - )
          -2012: Anniken Huitfeldt
2012-2013: Hadia Tajik
2013-2015: Thorhild Widvey
2015-        : Linda Cathrine Hofstad Helleland