Kunnskapsdepartementet

Statsråd 1814 -

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814.Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

1. Departement/Kirke- og undervisningsdepartementet/Utdannings- og forskningsdepartementet/ Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet/
Utdannings- og forskningsdepartementet/
Kunnskapsdepartementet

 

30. november 1814 -

1. Departement (kirke- og undervisningssaker)
(30. november 1814 - 31. desember 1818)
1814-1816: Niels Treschow
1816-1817: Christian Krohg
1817-         : Niels Treschow

Kirke- og undervisningsdepartementet
(1. januar 1819 - 31. desember 1989)
         -1819: Niels Treschow
1819-1820: Jonas Collett
1820-1822: Niels Treschow
1822-1823: Poul Christian Holst
1823-1825: Niels Treschow
1825          : Poul Christian Holst
1825-1836: Christian Adolph Diriks
1836          : Oluf Borch de Schouboe
1836-1837: Andreas Arntzen
1837-1839: Poul Christian Holst
1839-1840: Oluf Borch de Schouboe
1840-1843: Poul Christian Holst
1843-1844: Oluf Borch de Schouboe
1844-1848: Poul Christian Holst
1848-1849: Hans Riddervold
1849-1850: Jørgen Vogt
1850          : Søren Anton Wilhelm Sørenssen
1850          : Jørgen Vogt
1850-1854: Hans Riddervold
1854          : Jørgen Vogt
1854-1855: Otto Vincent Lange
1855-1872: Hans Riddervold
1872-1874: Carl Peter Parelius Essendrop
1874-1875: Rasmus Tønder Nissen
1875          : Carl Peter Parelius Essendrop
1875          : Rasmus Tønder Nissen
1875          : Carl Peter Parelius Essendrop
1875-1876: Rasmus Tønder Nissen
1876-1877: Jens Holmboe
1877-1880: Rasmus Tønder Nissen
1880-1881: Jens Holmboe
1881          : Halfdan Lehman
1881          : Jens Holmboe
1881-1882: Rasmus Tønder Nissen
1882-1884: Nils Christian Egede Hertzberg
1884          : Henrik Laurentius Helliesen
1884          : Halfdan Lehmann
1884          : Nils Christian Egede Hertzberg
1884-1885: Elias Blix
1885-1886: Jacob Sverdrup
1886-1888: Elias Blix
1888-1889: Jacob Sverdrup
1889-1891: Jacob Aall Bonnevie
1891-1892: Vilhelm Andreas Wexelsen
1892-1893: Carl Berner
1893-1895: Anton Christian Bang
1895          : Emil Stang
1895-1898: Jacob Sverdrup
1898-1903: Vilhelm Andreas Wexelsen
1903-1905: Hans Nilsen Hauge
1905-1906: Christoffer Knudsen
1906-1907: Otto Jensen
1907-1908: Abraham Berge
1908-1909: Karl Seip
1909          : Knut Johannes Hougen
1909-1910: Knut Johannes Hougen
1910-1912: Just Knut Qvigstad
1912-1913: Edvard Appoloniussen Liljedahl
1913-1915: Aasulv Olsen Bryggesaa
1915-1920: Jørgen Løvland
1920-1921: Nils Riddervold Jensen
1921-1923: Fredrik Anton Martin Olsen Nalum
1923          : Ivar Bergesen Sælen
1923          : Ivar Bergesen Sælen
1923          : Anders Venger
1923-1924: Karl Sanne
1924-1926: Ivar Petterson Tveiten
1926-1927: Wilhelm Magelssen
1927-1928: Ole Ludvig Bærøe
1928          : Olav Martinius Knutsen Steinnes
1928-1931: Sigvald Hasund
1931-1933: Nils Trædal
1933-1935: Knut Liestøl
1935-         : Nils Hjelmtveit
1940          : Anders Frihagen
1940          : Sverre Støstad
1940          : Didrik Arup Seip (Adminstrasjonsrådet i Oslo)
1945          : Alv Harald Helland (rådmann i Oslo)
1945          : Terje Wold (konstituert i Oslo)
         -1945: Nils Hjelmtveit
1945          : Kåre Fostervoll
1945          : Conrad Bonnevie-Svendsen (kirkesaker)
1945-1948: Kåre Fostervoll
1948-1951: Lars Moen
1951-1953: Lars Moen
1953-1955: Birger Bergersen
1955-1960: Birger Bergersen
1960-1963: Helge Sivertsen
1963          : Olav Kortner
1963-1965: Helge Sivertsen
1965-1971: Kjell Bondevik
1971-1972: Bjartmar Gjerde
1972-1973: Anton Skulberg
1973-1976: Bjartmar Gjerde
1976-1979: Kjølv Egeland
1979-1981: Einar Førde
1981          : Einar Førde
1981-1983: Tore Austad 
1981          : Lars Roar Langslet (kultur- og vitenskapssaker) 
1983-1986: Kjell Magne Bondevik
1986-1988: Kirsti Kolle Grøndahl
1988-1989: Mary Kvidal
1989-        : Einar Steensnæs

Utdannings- og forskningsdepartementet
(1. januar 1990 - 31. desember 1990)
        -1990: Einar Stensnæs
1990-        : Gudmund Hernes

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
(1. januar 1991 - 31. desember 2001)
         -1995: Gudmund Hernes
1995-1996: Reidar Sandal
1996-1997: Reidar Sandal
1997-2000: Jon Lilletun
2000-2001: Trond Giske
2001-         : Kristin Clemet
2001          : Valgerd Svarstad Haugland (kirkesaker)

Utdannings- og forskningsdepartementet
(1. januar 2002 - 31. desember 2005)
         -2005: Kristin Clemet
2005-         : Øystein Djupedal

Kunnskapsdepartementet (1. januar 2006 - )
         -2007: Øystein Djupedal
2007-2009: Bård Vegar Solhjell
2007-2012: Tora Aasland (forsknings- og høyere utdanningssaker)
2009-2012: Kristin Halvorsen
2012-2013: Kristin Halvorsen
2013-         : Torbjørn Røe Isaksen
2015          : Elisabeth Aspaker