Landbruks- og matdepartementet

Statsråd 1900 -

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

Landbruksdepartementet/
Landbruks- og matdepartementet

 

1. april 1900 -

Landbruksdepartementet (1. april 1900 - 1. oktober 2004)
1900           : Ole Qvam
1900-1902: Wollert Konow (Hedemarken)
1902-1903: Wollert Konow (Hedemarken)
1903           : Gunnar Knudsen
1903-1904: Christian Pierre Mathiesen
1904-1905: Johan Egeberg Mellbye
1905-1906: Aasmund Halvorsen Vinje
1906-1908: Sven Aarrestad
1908-1910: Hans Konrad Foosnæs
1910           : Wollert Konow (Søndre Bergenhus)
1910-1912: Bernt Holtsmark
1912-1913: Erik Mathiassen Enge
1913-1919: Gunnar Knudsen
1919-1920: Haakon Martin Five
1920-1921: Gunder Anton Jahren
1921           : Fredrik Anton Martin Olsen Nalum
1921-1923: Haakon Martin Five
1923-1924: Anders Venger
1924-1926: Haakon Martin Five
1926-1928: Ole Ludvig Bærøe
1928           : Johan Nygaardsvold
1928-1931: Hans Jørgensen Aarstad
1931-1932: Jon Sundby
1932           : Ivar Larsen Kirkeby-Garstad (konstituert)
1932-1933: Jens Hundseid
1933-1935: Haakon Martin Five
1935-          : Hans Ystgaard
1940           : Rasmus Johannes Mork (Administrasjonsrådet i Oslo)
1945           : Reidar Dorenfeldt Tønnesson (rådmann i Oslo)
1945           : Paul Hartmann (konstituert i Oslo)
          -1945: Hans Ystgaard
1945           : Einar Frogner
1945-          : Kristian Fjeld
1947-1948: Olav Oksvik (konstituert)
          -1951: Kristian Fjeld
1951-1955: Rasmus Nordbø
1955-1956: Olav Meisdalshagen
1956-1960: Harald Løbak
1960-1963: Einar Wøhni
1963            : Hans Borgen
1963-1965: Leif Granli
1965-1970: Bjarne Lyngstad
1970-1971: Hallvard Eika
1971-1972: Thorstein Treholt
1972-1973: Einar Moxnes
1973-1976: Thorstein Treholt
1976-1981: Oskar Øksnes
1981            : Oskar Øksnes
1981-1983: Johan C. Løken
1983-1985: Finn T. Isaksen
1985-1986: Svein Sundsbø
1986-1989: Gunhild Øyangen
1989-1990: Anne Vik
1990-1996: Gunhild Øyangen
1996-1997: Dag Terje Andersen
1997-2000: Kåre Gjønnes
2000-2001: Bjarne Håkon Hanssen
2001-         : Lars Sponheim

Landbruks- og matdepartementet (1. oktober 2004 - ) 
         -2005: Lars Sponheim
2005-2008: Terje Riis-Johansen
2008-2012: Lars Peder Brekk
2012-2013: Trygve Slagsvold Vedum
2013-2015: Sylvi Listhaug
2015-         : Jon Georg Dale