Landbruks- og matdepartementet

Statssekretær 1948 -

Den politiske stillingen som statssekretær i departementene vokste fram fra 1947. Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd, mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor.

Landbruksdepartementet/
Landbruks- og matdepartementet

 

19. mars 1948 -

Landbruksdepartementet ( - 1. oktober 2004)
1948-1951: Rasmus Mattias Nordbø
1954-1955: Thorstein Treholt
1955-1957: Thorstein Treholt
1963          : Teddy Dyring
1964-1965: Oskar Øksnes
1966-1967: Hans Kristian Seip
1968-1969: Johan Kleppe
1969-1971: Per Vale
1971-1972: Hans Solberg
1972-1973: Arnvid Førde
1973-1976: Ole Klemet Sara
1976-1979: Ole Klemet Sara
1979-1981: Ola Skjølaas
1981          : Ola Skjølaas
1981-1983: Helge Barstad
1983-1985: Oddbjørn Nordset
1985-1986: Per Aas
1986-1987: Ola Skjølaas
1987-1989: Terje Risholm
1989-1990: Bjørn Iversen
1990-1992: Terje Risholm
1992-1996: Ottar Befring
1996-1997: Ottar Befring
1997-2000: Jan Erik Sundby
2000-2001: Sveinung Valle
2001-         : Leif Helge Kongshaug

Landbruks- og matdepartementet (1. oktober 2004 - )
         -2005: Leif Helge Kongshaug
2005-2008: Ola T. Heggem
2008-2011: Ola T. Heggem
2011-2012: Harald O. Buttedahl
2012-2013: Harald O. Buttedahl
2013          : Erlend Grimstad
2013-2015: Hanne Maren Blåfjelldal
2015-         : Hanne Maren Blåfjelldal