Lønns- og prisdepartementet

Statsråd 1955 - 1972

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

1. august 1955 - 7. mai 1972

1955-1959: Gunnar Bråthen
1959-1962: Gunnar Bøe
1962-1963: Karl Trasti
1963          : Ole Myrvoll
1963-1964: Karl Trasti
1964-1965: Idar Norstrand
1965-1971: Dagfinn Vårvik
1971-1972: Olav Gjærevoll