Lønns- og prisdepartementet

Statssekretær 1971 - 1972

Den politiske stillingen som statssekretær i departementene vokste fram fra 1947. Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd, mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor.

19. mars 1971 - 7. mai 1972

1971-1972: Ulf Sand

Til toppen