Klima- og miljødepartementet

Statsråd 1972 -

Miljøverndepartementet/
Klima- og miljødepartementet

 

8. mai 1972 -

Miljøverndepartementet (8. mai 1972 - 31. desember 2013)
1972          : Olav Gjærevoll
1972-1973: Trygve Haugeland
1973          : Helga Gitmark
1973-1974: Tor Halvorsen
1974-1976: Gro Harlem Brundtland
1976-1979: Gro Harlem Brundtland
1979-1981: Rolf Hansen
1981          : Rolf Hansen
1981-1983: Wenche Frogn Sellæg
1983-1986: Rakel Surlien
1986-1989: Sissel Rønbeck
1989-1990: Kristin Hille Valla
1990-1996: Thorbjørn Berntsen
1996-1997: Thorbjørn Berntsen
1997-2000: Guro Fjellanger
2000-2001: Siri Bjerke
2001-2004: Børge Brende
2004-2005: Knut Arild Hareide
2005-2007: Helen Oddveig Bjørnøy
2007-2012: Erik Solheim
2009           : Hanne Bjurstrøm (internasjonale klimaforhandlingssaker)
2012-2013: Bård Vegar Solhjell
2013-          : Tine Sundtoft
2013           : Jan Tore Sanner (plansaker)

Klima- og miljødepartementet (1. januar 2014 - )
         -2015: Tine Sundtoft
2015-         : Vidar Helgesen