Nærings- og fiskeridepartementet - Fiskerisaker

Statsråd 2014 -

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og statsrådene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

1. januar 2014 –

2014-2015: Elisabeth Aspaker
2015-         : Per Sandberg