Nærings- og handelsdepartementet - Moderniserings-, IT- og konkurransesaker

Statsråd 2004

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og statsrådene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

16. juni 2004 - 30. september 2004

2004:      Morten Meyer