Olje- og energidepartementet

Statsråd 1978 - 1992

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

11. januar 1978 - 31. desember 1992

1978-1980: Bjartmar Gjerde
1980-1981: Arvid Johanson
1981          : Arvid Johanson
1981-1983: Vidkunn Hveding
1983-1986: Kåre Kristiansen
1986-1989: Arne Øien
1989-1990: Eivind Reiten
1990-1992: Finn Kristensen