Olje- og energidepartementet

Statsråd 1997 -

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

1. januar 1997 -

1997           : Ranveig Frøiland
1997-          : Marit Arnstad
1999           : Anne Enger Lahnstein
         -2000: Marit Arnstad
2000-2001: Olav Akselsen
2001-2004: Einar Steensnæs
2004-2005: Thorhild Widvey
2005-2007: Odd Roger Enoksen
2007-2008: Åslaug Haga
2008-2011: Terje Riis-Johansen
2011-2013: Ola Borten Moe
2013-2016: Tord Lien 
2016-        : Terje Søviknes