Finansdepartementet - Planleggingssekretariatet

Statsråd 1980 - 1981

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

1. januar 1980 - 14. oktober 1981

1980-1981: Per Kleppe
1981          : Per Kleppe