Finansdepartementet - Planleggingssekretariatet

Statsråd 1996

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

Finansdepartementet - Planleggingssekretariatet og planavdelingen

 

25. oktober 1996 - 15. november 1996

1996          : Terje Rød-Larsen