Postdepartementet 1860

Statsråd 1860 - 1861

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

November 1860 - 1. oktober 1861

1860          : Ketil Motzfeldt
1860-1861: Erik Røring Møinichen
1861          : Christian Ludvig Diriks
1861          : Erik Røring Møinichen