Provianteringsdepartementet

Statsråd 1916 - 1922

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

26. august 1916 - 31. oktober 1922

1916-1917: Oddmund Jacobsøn Vik
1917-1919: Birger Stuevold-Hansen
1919-1920: Haakon Martin Five
1920-1921: Johan Henrik Rye Holmboe
1921          : Ole Monsen Mjelde
1921-1922: Rasmus Olai Mortensen