Regjeringsrepresentant i Stockholm

Konsultativ statsråd 1940 - 1942

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

22. april 1940 - 5. juni 1942

1940-1942: Johan Ludwig Mowinckel
1940-1942: Anders Frihagen