Revisjonsdepartementet

Statsråd 1822 - 1918

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

23. mars 1822 - 30. juni 1918

1822-1824: Peter Motzfeldt
1824          : Thomas Fasting
1824-1825: Hans Hagerup Falbe
1825-1828: Peter Motzfeldt
1828-1829: Hans Hagerup Falbe
1829-1831: Peter Motzfeldt
1831-1832: Nicolai Krog
1832          : Valentin Sibbern
1832-1834: Peter Motzfeldt
1834-1835: Valentin Sibbern
1835-1837: Peter Motzfeldt
1837-1838: Nicolai Krog
1838-1839: Oluf Borch de Schouboe
1839-1841: Nicolai Krog
1841-1842: Oluf Borch de Schouboe
1842-1845: Nicolai Krog
1845-1846: Valentin Sibbern
1846-1848: Nicolai Krog
1848-1849: Valentin Sibbern
1849-1850: Nicolai Krog
1850-1851: Jørgen Vogt
1851-1852: Nicolai Krog
1852          : Hans Riddervold
1852          : Nicolai Krog
1852-1853: Poul Christian Holst 
1853-1855: Nicolai Krog
1855          : Erik Røring Møinichen
1855-1856: Christian Bretteville
1856          : August Christian Manthey
1856          : Christian Ludvig Diriks 
1856-1857: Jørgen Vogt
1857          : Christian Ludvig Diriks 
1857-1858: Jørgen Vogt
1858-1859: Christian Birch-Reichenwald
1859-1861: Hans Christian Petersen
1861          : Hans Riddervold
1861-1868: Frederik Stang
1868-1869: Erik Røring Møinichen
1869-1873: Frederik Stang
1873-1875: Jacob Aall jr.
1875          : Frederik Christian Stoud Platou 
1875          : Jacob Aall jr.
1875          : Frederik Christian Stoud Platou 
1875-1879: Jacob Aall jr.
1879          : Christian Selmer
1879-1880: Christian Jensen
1880-1881: Christian Schweigaard
1881          : Frederik Christian Stoud Platou 
1881-1882: Christian Schweigaard
1882-1884: Ole Bachke
1884          : Johan Christian Collett 
1884          : Christian Schweigaard
1884          : Johan Sverdrup
1884-1886: Birger Kildal
1886-1888: Jacob Sverdrup
1888-1889: Lars Knutson Liestøl
1889          : Peder Olrog Schjøtt
1889-1891: Emil Stang
1891          : Hans Hein Theodor Nysom
1891-1892: Thomas von Westen Engelhart
1892-1893: Jacob Otto Lange
1893-1894: Emil Stang
1894-1895: Ole Andreas Furu
1895          : Johannes Winding Harbitz
1895-1896: Fredrik Stang Lund
1896-1897: Harald Smedal
1897-1898: Francis Hagerup
1898-1900: Johannes Steen
1900          : Ole Qvam
1900-1902: Wollert Konow (Hedemarken)
1902-1903: Wollert Konow (Hedemarken)
1903          : Gunnar Knudsen
1903          : Otto Blehr
1903-1904: Birger Kildal
1904-1905: Paul Benjamin Vogt
1905          : Gunnar Knudsen
1905          : Harald Bothner
1905-1907: Christian Michelsen
1907-1908: Sven Aarrestad
1908-1910: Gunnar Knudsen
1910-1912: Wollert Konow (Søndre Bergenhus)
1912-1913: Jens Bratlie
1913-1918: Gunnar Knudsen

Nyttige lenker