Sjef for Rigsbanken i Norge

Statsråd 1814 - 1815

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

2. mars 1814  – 12. januar 1815

1814-1815:   Marcus Rosenkrantz