Skipsfartsdepartementet

Statsråd 1942 - 1945

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

1. oktober 1942 - 5. november 1945

1942-       : Arne Sunde
1945        : Sven Nielsen (konstituert i Oslo)
       -1945: Arne Sunde
1945        : Tor Skjønsberg