Sosialdepartementet - Familie- og forbrukersaker

Konsultativ statsråd 1955- 1956

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

1. august 1955 - 21. desember 1956

1955-1956: Aase Bjerkholt