Sosial- og helsedepartementet - Helsesaker

Statsråd 1992 - 2001

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

Sosialdepartementet, helsesaker/
Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

 

4. september 1992 - 31. desember 2001

Sosialdepartementet, helsesaker (4. september 1992 - 7. november 1993)
1992-         : Werner Christie

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker
(8. november 1993 – 31. desember 2001) 
         -1995: Werner Christie
1995-1996: Gudmund Hernes
1996-1997: Gudmund Hernes
1997-2000: Dagfinn Høybråten
2000-2001: Tore Tønne
2001        : Dagfinn Høybråten