Statens Revisjonskontor

Konsultativ statsråd 1941 - 1945

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

3. januar 1941 -12. mars 1945

1941-1945: Sven Nielsen