Statsministerens kontor

Statsråd 2009 - 2015

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

20. oktober 2009-16. desember 2015 

2009-2013: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (stabssjef) 
2013-2015: Vidar Helgesen (stabssjef, også EØS- og EU-saker i UD)